18 January 2015

Versos en la arena (14)
Caminem a l'atzar 
sota l'impuls 
d'una nova certesa


MONTSERRAT ABELLÓ

No comments:

Post a Comment